Home - o nás

Naše společnost má široký záběr činnosti a pomoci. Účelem našeho spolku je podpora znevýhodněných skupin (zejména osob s postižením, dětí a seniorů), pomoc rodinám v tíživé sociální situaci, humanitární pomoc a ochrana zvířat. Jsme organizací neziskovou, charitativní, tudíž hlavní část naších zdrojů tvoří příjem od dárců a to od jednotlivců až po právnické osoby. Díky jim všem se nám daří získávat tolik potřebné finanční prostředky, bez nichž by pomoc ohroženým, kteří se na nás obracejí, nebyla možná. Každému i drobnému dárci jsme vděční a velmi si ho vážíme. Jsme rádi, když naše podpora reálně někomu pomohla, ať už je to jednotlivec, nebo sdružení, které by bez našeho přispění nedosáhlo na kýženou pomoc.

Vážíme si každého žadatele. Snažíme se o osobní přístup a komunikaci s klienty, kteří o pomoc žádají. Vždy je osobně navštívíme, abychom se přesvědčili o opodstatněnosti jejich žádosti. Navštěvujeme i obdarované, abychom se ujistili, že naše pomoc byla účinná.

Všichni bychom měli vědět, že každému z nás se může během sekundy změnit život a sám bude pomoc potřebovat. Pomáhat je důležité. Ne každý má v životě to štěstí, že je zdráv a má se o koho opřít. Co dáváme, to se nám zpravidla i vrátí.

Naším záměrem je pomáhat též týraným dětem a seniorům, matkám samoživitelkám v tísni a hendikepovaným, poskytovat jim hmotnou i psychickou pomoc a také právní ochranu. Obracíme se proto na Vás, abyste nebyli lhostejní k těm, jimž osud nepřál. Budeme velmi rádi za Vaše příspěvky, či jinou formu pomoci. Připomínáme, že všechny finanční příspěvky od Vás podléhají kontrole Magistrátu hlavního města Prahy.

Přispívat můžete na náš sbírkový účet.

Za každou Vaši pomoc Vám moc děkujeme!

Jestli víte o někom, kdo naši pomoc potřebuje, dejte nám prosím vědět. Rádi pomůžeme všem, kteří to opravdu potřebují.

POMÁHÁME:
- POMOC DĚTEM TĚŽCE NEMOCNÝM, NEMOHOUCÍM, TĚŽCE POSTIŽENÝM, BEZ RODIN, BEZ DOMOVA, TÝRANÝM A ZNEUŽÍVANÝM, VE FINANČNÍ   
TÍSNÍ, S PORUCHAMI UČENÍ
- POMOC RODINÁM S DĚTMI VE FINANČNÍ TÍSNÍ, V ŽIVOTNÍ KRIZI, BEZ DOMOVA, KTERÉ SE TÉŽ STARAJÍ O TĚŽCE NEMOCNÉ A POSTIŽENÉ DĚTI
- POMOC RODINÁM S ŘEŠENÍM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
- POMOC MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM VE FINANČNÍ TÍSNÍ, BEZ DOMOVA, STARAJÍCÍ SE O TĚŽCE NEMOCNÉ A POSTIŽENÉ DĚTI
- POMOC SENIORŮM VE FINANČNÍ TÍSNÍ, TĚŽCE NEMOCNÝM, NEMOHOUCÍM, TĚŽCE POSTIŽENÝM, BEZ DOMOVA, ZNEUŽÍVANÝM
- POMOC ZVÍŘATŮM V ÚTULCÍCH, BEZ DOMOVA A NA VÝCVIK ASISTENČNÍCH, SIGNÁLNÍCH, VODÍCÍCH, CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ
- POMOC LÉKAŘŮM BEZ HRANIC
- POMOC POTŘEBNÝM
- SOUČINNOST SE ŠKOLAMI, ŠKOLKAMI A DALŠÍMI ORGANIZACEMI U SOCIÁLNĚ SLABÝCH DĚTÍ A LIDÍ
- CHARITATIVNÍ AKCE, PŘEDNÁŠKY, ŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁŘE
- PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A POMOC DĚTEM, RODINÁM, LIDEM V NOUZI

Naděje v nouzi
Naděje v nouzi
Naděje v nouzi